Unnskyld Rindals-Troll J16!

23.01.2009

Meldal HK er gjort kjent med at det i forbindelse med en J16 kamp mellom Meldal og Rindals-Troll ble tatt bilder som senere ble lagt ut på Nettby med sjikanerende tekst. Vi beklager det inntrufne på det aller sterkeste.

Det var den 20. desember det ble spilt en J16 kamp mellom Meldal og Rindals-Troll i Meldalshallen. I ettertid er det lagt ut bilder fra denne kampen på Nettby med en eller flere tekster som var sjikanerende og opplevdes som trakasserende for spillerne på Rindals-Troll sitt J16-lag. Uansett om dette er gjort med onde hensikter eller ment spøkefullt; Meldal HK tar avstand fra slik oppførsel og vi vil på det sterkeste beklage ovenfor de som denne gang ble rammet. Samtidig vil vi påpeke at det er ingen grunn til å rette anklagene mot vårt J16-lag, men det er Meldal HK som arrangør som her er rette adressat for en kritikk som vi uten forbehold legger oss flate for.

For de som kanskje ikke vet det, så er Nettby en internettportal hvor ungdommer møtes i ulike sammenhenger. Hvem som helst kan bli medlem, og deretter publisere bilder og tekst som alle medlemmer i dette nettsamfunnet da kan ha tilgang til.

Meldal HK har satt Fair Play på kartet, og vi ønsker å fremstå som en klubb som det er trivelig å være i kontakt med uansett hvor vi ferdes. Spesielt har vi lagt ned mye energi i å gjøre våre arrangement i Meldalshallen til en sosial arena der ikke minst våre gjestende lag trives. En slik episode som her har rammet Rindals-Troll er helt klart med på å svekke vårt omdømme på denne fronten. Klubben vil derfor bruke enda mer tid på å sette fokus på hvordan vi oppfører oss i forhold til omgivelsene. Det kan godt være at denne episoden er iscenesatt av personer som ikke er aktive i Meldal HK, men alle skal vite at vi heller ikke aksepterer slik oppførsel fra de som er på tribunen.

SamarbeidNok en gang; Meldal HK ber Rindals-Troll, og spesielt deres J16-lag, om unnskyldning for det som her har skjedd.

Sponsorer

Facebook