Takk for innsatsen under Storåsfestivalen

11.08.2009

Også i år har mange aktive og foreldre med tilknytning til Meldal Håndballklubb stilt opp med stor dugnadsinnsats på Storåsfestivalen. Dette organisert gjennom samarbeidet Idrett i Meldal.

Det er tid for evaluering etter årets Storåsfestival. Fortsatt er det for tidlig å si noe om det økonomiske resultatet. Dette gjelder festivalen som sådan, men også Idrett i Meldal. Som tidligere år ble det lagt ned en enorm dugnadsinnsats. Det er helt klart at det i år ikke blir et økonomisk resultat på samme nivå som tidligere, men det er lett å la seg blinde av de resultatene Idrett i Meldal har hatt de siste årene. Alt tyder på at det blir bra med penger til fordeling mellom de fire lagene som inngår i samarbeidet Idrett i Meldal.


Meldal Håndballklubb vil benytte denne anledningen til å takke alle som har bidratt for å få dette i havn. Som tidligere er det noen som har lagt ned en fantastisk innsats i forkant. Disse er det bare å ta av seg hatten for. Men alle bidrag er avgjørende for at idretten i Meldal skal hente penger til sin aktivitet. Og; vi har vel også en klar formening om at for Storåsfestivalen er det etter hvert avgjørende at Idrett i Meldal er tilstede. Selv om en slik innrømmelse kanskje sitter langt inne.

Sponsorer

Facebook