Stor takk til alle meldalinger

14.03.2013

Tirsdag gjennomførte Meldal HK lynlotteri i hele Meldal. Det er all mulig grunn til å rette en stor takk til næringslivet som bidro med premier, til alle i klubben som gjennomførte salget og ikke minst til alle meldalinger som velvillig tok imot loddselgerne.

Å drive en håndballklubb krever mye penger. Derfor må det av og til settes av tid til å gjennomføre inntektsbringende tiltak. Tirsdag ble det årlige lynlotteriet gjennomført, og denne gang ga det et rekordstort resultat. Økonomikomiteen, med Randi Johanne Løkken i spissen, ønsker å rette en stor takk til alle som bidro til at det ble gjennomført. Den største takken går likevel til alle meldalinger som velvillig tok imot loddselgerne.

Pengene vil sikre at klubben fortsatt kan gi gode tilbud til barn og unge i Meldal.

Sponsorer

Facebook