Setter fokus på FairPlay på og utenfor banen

23.08.2012

Meldal Håndballklubb ønsker å bli oppfattet som en klubb der spillere, trenere, ledere og ikke minst foreldre og andre supportere etterlever formålet med FairPlay.

Gjennom året er det mange hundre barn og unge som er i befatning med Meldal Håndballklubb. Det være seg egne utøvere eller unge håndballspillere som er motstandere. Uansett om det i alle kamper er et sterkt ønske om å vinne over motstanderen, så skal hver eneste seier hentes inn med stil. Hvert tap opgså!

Gjennom høsten ønsker Meldal Håndballklubb å sette et ekstra fokus på Fair Play. Ingen som kommer i kontakt med Meldal Håndballklubb, uansett hvilken arena det er på, skal føle ubehag med det møtet. Vi skal behandle motstandere og ikke minst dommerne på en respektabel måte. Det handler rett og slett om å utøve god folkeskikk.

Dette er selvsagt ikke noe nytt. Dette er verdier Meldal HK har vært opptatt av i mange år. Vi har selvsagt fra tid til annen opplevd situiasjoner der noen har mistet selvbeherskelsen. Det være seg trenere og ledere, eller de som sitter på tribunen. Målet er at vi ikke skal ha slike situasjoner, men om de oppstår skal det være takhøyde nok til at alle som er vitne til slike hendelser kan si fra. Kun da kan de som trår over streken korrigere til neste gang.

Vi ønsker velkommen til en ny sesong i Meldalshallen, der Fair Play råder!

Sponsorer

Facebook