Minihåndball i Meldalshallen 8. februar

14.01.2014

Lørdag 8. februar inviterer Meldal HK til minihåndball-turnering i Meldalshallen. Dette er for barn født 2005 og 2006/2007. Påmeldingsfristen er satt til 25. januar..

Reglement

Det er NHF,s regler for minihåndball som gjelder for turneringa. Det betyr at det er fire spillere pluss keeper på banen til en hver tid. Gutter og jenter kan fritt delta sammen eller hver for seg på alle lag.

Kampene spilles i 1 x 15 minutter. Alle lag får minimum tre kamper.

Påmelding

Påmelding skjer til e-post post@meldalhk.no innen 25. januar. Ved påmelding betales kr 400,- per påmeldte lag til konto 4260 05 87735.

Ved påmelding er det viktig å oppgi klubb, kontaktperson med mobilnummer og e-post adresse. Oppgi også antall spillere på hvert lag.

Meldal HK vil bestrebe seg på å skape en flott ramme rundt turneringa i Meldalshallen. Speaker-tjeneste skal sørge for å gi alle spillerne god oppmerksomhet. I hallen vil det selvsagt være åpen kiosk, med rikholdig vareutvalg.

Sponsorer

Facebook