Idretten fortsetter dugnadssamarbeidet

01.01.2008

Meldal IL, IL Nor, Meldal Fotballklubb og Meldal Håndballklubb vil fortsette sitt samarbeid om dugnadsjobbing på Storåsfestivalen. En tre års avtale med Festivalen er nå forhandlet frem.

Idrett i MeldalDet var foran fjorårets Storåsfestivalen at de fire lagene bestemte seg for å samarbeide under navnet Idrett i Meldal. Samarbeidet ble fra første stund en ubetinget suksess, og det er var derfor stor enighet om å fortsette samarbeidet rundt dugnadsjobbingen på Storåsfestivalen. Det har da også vært utgangspunktet når det nå er ferdigforhandlet en avtale med Storåsfestivalen som strekker seg i tre år fremover. Det betyr at mange kan se fram til dugnadsjobbing for sine respektive lag i mange år, samtidig som det er godt håp om at det skal bli like god økonomisk gevinst også i årene som kommer. Resultatet for 2007 ble veldig bra, og nå når man kan ta med seg erfaringene fra det første året med samarbeid, er det kanskje muligheter til å optimalisere inntektene enda mer.

Forhandlingene med Storåsfestivalen har godt i en veldig fin tone. Festivalen har hele tiden vært klar på at de er godt fornøyd med samarbeidet, og at de ser klare fordeler av at Idrett i Meldal tar hånd om store deler av matsalget under Festivalen. Fjoråret ga da også et betydelig økonomisk bidrag til selve festivalen gjennom det som Idrett i Meldal bidro med.

Arbeidet med å sette opp vaktlister vil starte om ikke alt for mange uker. De som gjorde dette i fjor, vet at det er den aller tyngste delen av jobben rundt Festivalen.

Sponsorer

Facebook