Det svinger i Meldal Håndballklubb

29.10.2013

Det er mye positivt i håndballklubben om dagen. Artigst er det at det har kommet til flere nye unge spillere. Gledelig er det også å registrere at foreldre støtter opp om ungene som aldri før. I sum blir dette et levende og attraktivt oppvekstmiljø.

Nå kan innledninga på denne artikkelen virke som selvskryt, siden du som leser befinner deg på Meldal HK sin egen web. Men dette er like mye ment som skryt av alle de som skaper det positive miljøet som er i ferd med å befeste seg i klubben.

Alle lag- og organisasjoner opplever at aktiviteten går opp og ned i bølgedaler. Så også i Meldal HK. Nå er det ingen tvil om at klubben er på tur opp mot en ny bølgetopp.

- Vi har et bestemt inntrykk av at tingenes tilstand i klubben er tilfredsstillende for tiden. Det er viktig at vi aldri glemmer at vår viktigste misjon er å skape gode miljøer for barn og unge. Gode resultater er en bonus, men skal alltid komme som et resultat av vår visjon som er "flest mulig, lengst mulig". Når det er sagt så ønsker vi å legge til rette for at de som ønsker å satse litt ekstra på håndballsporten skal ha et godt tilbud i Meldal HK, sier leder Jon Ivar Syrstadeng. Og han fortsetter:

- Nå ser vi på de yngste lagene at aktiviteten er bedre enn på lenge. Da er det i første rekke at antallet utøvere er økende vi ser på. Det henger nok sammen med at vi har en rekke dyktige trenere og ledere som gir et godt tilbud til de som kommer til vår aktivitet. Samtidig er det fantastisk å registrere at det er mange foreldre som er flinke til å følge opp ungene sine. De er med på både treninger og kamper. Dette skaper en unik ramme rundt barnas aktivitet.

God utviklingsarena

Intensjonen i klubben er at det skal være minimalt med resultat-fokus i de første årene ungene spiller håndball. Så om det blir like mange tap som seire, er det ingen som depper for det. Målet er at det gjennom god aktivitet skal skapes prestasjonsforbedring. Etter noen sesonger, vil det som regel gi seg utslag i resultater.

- Vi ser dette nettopp nå. Vi har et seniorlag i 2. divisjon. I seg selv en prestasjon for en liten klubb. Samtidig er vårt 18-årslag kvalifisert for Landsserien. Der er det kun de 16 beste lagene i landet som er med. Jeg er ikke sikker på at så mange enda forstår hvilken prestasjon det er. Dette viser i hvert fall at vi har en god utviklingsarena for de som vil satse på håndball. Så ser med all mulig tydelighet at innen idretten så går bredde og topp hånd i hånd, sier Jon Ivar.

Mangler guttemiljø

Fortsatt er det plass til flere i Meldal Håndballklubb.

- Dessverre har vi aldri fått dreisen på å etablere et guttemiljø innen håndballen. Bare sporadisk har vi stilt med guttelag. Dette er synd, for det ville ha beriket klubben. Så får vi se om kan gjøre noe med det etter hvert. Minner om at uansett er det aldri for seint å begynne å spille håndball. Det er bare å komme på trening. Og skulle det være andre som kan tenke seg å bidra for klubben, er det fortsatt mange uløste oppgaver, avslutter klubbens leder, som allerede ser frem til en ny håndballsøndag i Meldalshallen om noen dager.

Sponsorer

Facebook