Bestilling av Meldalshallen

09.09.2013

For de som ønsker å leie Meldalshallen til trening eller andre arrangementer, er det nå inntil videre Meldal HK som organiserer dette.

For bestilling, vennligst send en e-post til: post@meldalhk.no

ellers kan mobil nr 91 59 39 16 brukes.

Sponsorer

Facebook