Årsmøte i Meldal Håndballklubb

27.03.2009

Årsmøte i Meldal Håndballklubb avholdes i Meldalshallen tirsdag 28. april 2009 kl 19:00

Sakliste:
1  Godkjenning av innkalling og sakliste
2  Valg av møteleder og sekretær
3  Årsmelding 2008/2009
4  Regnskap 2008
5  Budsjett for 2009
6  Treningsavgifter og medlemskontingent
7  Valg
8  Innkomne saker

Styret

Sponsorer

Facebook