20 000 besøker Meldalshallen i løpet av året

14.11.2007

Håndballaktiviteten i Meldal gir store ringvirkninger. Ikke mindre enn 20 000 mennesker går gjennom dørene i Meldalshallen hvert år på grunn av håndball. Mange vil hevde at dette har en viss verdi for Meldal kommune.

Aktiviteten i Meldal Håndballklubb er stor. Det litt spesielle er at mange som ikke selv er aktive også finner glede i å følge kampene som spilles i Meldalshallen. Beregninger viser at minst 20 000 personer går inn dørene til Meldalshallen i løpet av året. Dette i forbindelse med treninger og kamper.
 

Publikum.jpg

Foto: www.meldal.no

Positivt miljø
I perioden september til april er det mange fra Trøndelag og Møre som er på besøk. På den måten er Meldal HK en vesentlig aktør for å markedsføre Meldal. Og dette ved å vise et miljø hvor barn og unge er i flertall, og der all aktivitet foregår i et rusfritt og fysiskt oppbyggende miljø. Dette i seg selv burde ha en stor verdi for Meldal kommune. Samtidig er dette en aktivitet med stor grad av sikkerhet skaper bedre helse blant barn og unge, som indirekte er med på å redusere utgiftene for kommunen. Den langtrekkende verdien kan også være at de som vokser opp i Meldal får et anker som øker muligheten for at de bosetter seg i kommunen. Mindre blir ikke verdien av at det presteres resultater som blir lagt merke til i hele Midt-Norge.

Meldal HK og de andre idrettslagene i Meldal, har vært dårlige til å synliggjøre hva aktiviteten medfører av positive verdier for Meldals-samfunnet. Der har vi nok en god del å lære av for eksempel Storåsfestivalen. De har vært flinke til å selge inn dette til den administrative og politiske ledelsen i kommunen, og blir derfor husket og tilgodesett ved de fleste anledninger. Dit bør også idretten komme. Ingen kan benekte at Meldal HK har en god sak med de tallene som her kan presenteres. Samtidig vet vi at kommunen er veldig opptatt av identitetsbygging for ungdom i Meldal. Man kan da saktens lure på om det er noe som er mer identitetsbyggende for Meldals-ungdom enn når våre håndballspillere mottar premie for beste lag i Midt-Norge til stor misunnelse fra alle Trondheims-lagene, eller når skiløpere fra Meldal, både med og uten gevær, preger resultatlistene, eller når meldalsungdom blir tatt ut på representasjonslag i fotball. De som ikke ser at dette kanskje er den sterkeste og mest varige måten å bygge identitet til Meldal på, har neppe skjønt hva det dreier seg om.

Meldalshallen - vår hjemmearena

Sponsorer

Facebook